Dennis Jonason och Jenny Grönesjö Norén

Hög expertis och lång erfarenhet till Linköping

EnviroPlannings långsiktiga plan är att växa med nya kontor över landet. Nu kan vi presentera våra nya miljökonsulter i Linköping, som tillför både hög expertis och lång erfarenhet.

Dennis Jonason är expert på landskapsekologiska frågor såsom biologisk mångfald, ekosystemtjänster och ekosystemfunktioner. Han har en gedigen forskarbakgrund och har bl.a. forskat om systematisk bevarandeplanering för maximerad naturvård, funktionell diversitet samt om betydelsen av den historiska markanvändningen (äng vs. skog) för dagens flora och fauna i produktionsskogar. Dennis arbetar bland annat med Arningeledens gröna samband.

Jenny Grönesjö Norén har 20 års erfarenhet av samhällsplanering och miljöfrågor inom kommuner, länsstyrelse, Sjöfartsverket och som konsult. Som konsult har Jenny bl.a. arbetat med miljöutredningar, miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar. På EnviroPlanning arbetar Jenny bland annat som miljöspecialist i Ostlänken, där hennes gedigna erfarenhet kommer väl till pass.

Välkomna Dennis och Jenny!

Dela