Inventering av fågelsamhället på Kornbyberget

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2012

Fågelinventering enligt standardiserad metod för att undersöka effekter av ny väg E6, och att inhämta kunskap inför framtida projekt. Inventering av nattskärra nattetid, samt övrig fågelfauna under tidig morgon.

Dela