Inventering av flodpärlmusslor

 

EnviroPlanning har under 2016 och 2017 fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län att inventera flodpärlmusslor. Inventeringen av flodpärlmusslor ingår både i den regionala och nationella miljöövervakningen.

Det är ingen munter bild av tillståndet för flodpärlmusslorna i Västra Götalands län. Av de åtta vattendrag som inventerades hösten 2016 så hittades inga små musslor (mindre än 50 mm), detta är ett tecken på att musslorna inte förökar sig och de riskerar försvinna från dessa vattendrag om inte utvecklingen vänder.

Rapporten kan laddas ned från Länsstyrelsens hemsida
 
 
Dela