återvinning

Kan man hindra att särskilt farliga ämnen hamnar i nya varor vid återvinning?

EnviroPlanning har på uppdrag av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen undersökt om det finns tekniker som kan kontrollera särskilt farliga ämnen (SFÄ) inom återvinningsindustrin.

Uppdraget omfattade dels en beskrivning av befintlig teknik och förutsättningar för att detektera, haltbestämma och avskilja SFÄ i industriella återvinningsprocesser, dels en bedömning av vilken ny teknik som kan bli kommersiellt tillgänglig inom fem år.

Rapporten visar att det finns ett flertal tekniker med potential att kontrollera SFÄ i industriella återvinningsprocesser. Flera av dessa tekniker används idag inom sortering och screening för att få fram mer homogena materialströmmar. Avsikten är dock sällan att kontrollera just SFÄ, vilket leder till en risk att ämnena ändå återcirkuleras.

Förutom mekanisk återvinning, redogör rapporten även för olika typer av kemisk återvinning och svårigheter kring att bedöma potentialen av sådana tekniker för kontroll av SFÄ. Ytterligare aspekter som lyfts i rapporten är exempelvis marknaden för återvunnet material och behovet av standarder för provtagningsrutiner och testfrekvens av SFÄ.

Studien är en del av Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens gemensamma projekt om hur materialåtervinning kan öka utan att ämnen med farliga egenskaper återcirkuleras i nya varor och produkter.

Rapporten är publicerad och finns tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.

För mer information kontakta Hanna Oskarsson.

Dela