Litteraturstudie av biomarkörer för miljöövervakning

Uppdragsgivare: 
Norska miljødirektoratet
Tidsperiod: 
2013

Norska miljødirektoratet studerar med hjälp av EnviroPlanning vilka biomarkörer som är mest lämpade för miljöövervakning i olika ekosystem.

Dela