Metaller i blandare

Uppdragsgivare: 
Naturskyddsföreningen
Tidsperiod: 
2014

Utredning med kemisk analys av förekommande metaller i vattenkranar. Uppdraget ingår i Naturskyddsföreningens arbete med TopTen, ett europeiskt projekt med syfte att peka ut de mest energieffektiva produkterna på marknaden.

Dela