Metoder för avfallshantering av silverhaltig röntgenfilm

Uppdragsgivare: 
Regionarkivet
Tidsperiod: 
2012

Identifiering av möjliga metoder för omhändertagande av silverhaltig röntgenfilm. Bedömning av bästa möjliga teknik för att ta omhand röntgenfilm.

Dela