Miljöbyggledning, Väg 40, Bårhultsmotet

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2012-

Miljöbyggledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojekt på värdefulla natur- och kulturmiljövärden och kontroll av entreprenörens egenkontroll. Provtagning av känsliga vattendrag med fältutrustning, vattenprovtagning.

Dela