Miljöövervakning Issjöbäcken

Uppdragsgivare: 
Swedavia, f d Luftfartsverket
Tidsperiod: 
2012

Deltagit vid elfiske för miljöuppföljning i bäckar nedströms Landvetter flygplats.

Dela