Miljörisker i Förskolan

Uppdragsgivare: 
Stadsrevisionen Göteborg
Tidsperiod: 
2015

Utredning av förekomsten av giftiga och skadliga ämnen i Göteborgs stads förskolor samt bedömning av om denna risk hanteras på ett ändamålsenligt sätt av ansvariga förvaltningar/nämnder.

Dela