Miljöundersökning

Uppdragsgivare: 
Swedavia
Tidsperiod: 
2012

Uppdragsledare för miljöundersökning av Västra och Östra Ingsjön med åldersanalys och lever- och gonad somatiskt index i syfte att utröna eventuell påverkan från Landvetter Flygplats.

Dela