Pollineringsplan

Pollineringsplan med LONA-medel

Sverige har ett ansvar gentemot såväl nationella som internationella miljömål att säkra överlevnaden av pollinatörer. EnviroPlanning har därför, på uppdrag av Mjölby kommun, utvecklat en pollineringsplan med syfte att i plan- och naturvårdsarbetet underlätta avvägningar, prioriteringar och åtgärder som specifikt gynnar pollinatörer och pollineringstjänsten.

Pollineringsplanen grundar sig i en ekologisk nätverksanalys som inte enbart visar var miljöer för pollinatörer finns, utan även hur miljöerna förhåller sig och bidrar till varandra på landskapsnivå, var starka och svaga avsnitt finns samt var åtgärder primärt behöver riktas. Planen innehåller även praktiska åtgärdsförslag.

Projektet finansierades till 50 % av den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och fram till och med 12 april finns möjlighet att söka nya medel. EnviroPlanning bistår gärna med både ansökan och utförande – allt anpassat för just din kommun. 

Läs mer om LONA-bidrag hos Naturvårdsverket.

Vill du veta mer, kontakta Dennis Jonason eller Sofia Berg

Dela