Rekrytering för framtiden

Att ständigt leta efter kompetenta medarbetare ingår i vår långsiktiga plan  - tillväxt och utveckling som expertföretag. Trots tiderna blickar vi framåt och ser över vårt behov av kompetenta medarbetare i ett längre perspektiv. Det finns en stabilitet hos våra kunder och de projekt vi är involverade i som gör att vi vågar anställa tre personer. Vi är bland annat glada över uppdraget som BPU Miljö i projekt Varbergstunneln för Trafikverket, vilket minst sträcker sig till slutet av år 2024.
 Nu välkomnar vi Anna, Charlott och Emma!

Anna Bergqvist är utbildad miljövetare och har även en masterexamen i hållbar stadsutveckling från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där hon specialiserat sig på ekosystemtjänster och delaktighetsprocesser. Anna är särskilt intresserad av hur biologisk mångfald kan integreras med sociala värden i samhällsplanering och arbetar gärna med ekosystemtjänster och grönstrukturplaner.

Charlott Svensson är miljövetare med en magister i tillämpad miljövetenskap från högskolan i Halmstad. Hon har fått uppdraget att arbetar som BPU Miljö i projekt Varbergstunneln Varberg-Hamra.

Emma Håkansson har en masterexamen i biologi med inriktning mot naturvård. På EnviroPlanning arbetar Emma framförallt i projekt som rör biologisk mångfald och infrastrukturekologi, bland annat i naturvärdesinventeringar (NVI) och miljöuppföljningsprojekt.

Dela