Sanering förorenad mark

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2011-2012

Projektansvarig vid sanering av den gamla färgfabriken i Älvängen.

Dela