Utredning kravställning miljöåtgärder i förfrågningsunderlag för totalentreprenad, Väg 27, Viared-Kråkered

Uppdragsgivare: 
Trafikverket, som underkonsult till ÅF Infrastructure.
Tidsperiod: 
2012

Underlag till kravställning i OTBV och tekniska lösningar för miljöåtgärder i förfrågningsunderlag för totalentreprenad 7 km ny väg 27, delen Viared-Kråkered. Särskild utredning kring åtgärder för hotade arter såsom hasselmus för att uppfylla villkor enligt lagstiftning och EU-direktiv. Upprättande av miljöchecklista.

Dela