Väg E6, Faunapassager vid Sandsjöbacka

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2012-

Motorvägen mellan Mölndal och Kungsbacka är en barriär för rörelser in till Sandsjöbacka naturreservat. Nu skall vägen anpassas för faunan och EnviroPlanning har skrivit förstuiden där ett flertal åtgärder presenteras som skall minska trafikdöden med alla djur, och även göra det lättare för djur att komma över motorvägen. Åtgärderna innefattar bland annat en ny ekodukt över E6, samt anpassning av 8 s befintliga broar och tunnlar, 6 st uthopp, faunastängsel och åtgärder för groddjur. Möjlig byggstart under 2016.

Dela