Vattenprovtagning ytvatten, Nordlänk vid Torp, E6/Väg 161

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2012-2014

Referensprovtagning och analys av känsliga vattendrag med fältutrustning, kontroll av påverkan från dagvatten.

Dela