Affärsområdeschef Väst EnviroPlanning

Vi växer vidare - Affärsområdeschef Väst sökes

EnviroPlanning växer och vi upplever en stor efterfrågan på våra tjänster. För att möta tillväxten har en ny organisation tagits fram. Det är en organisation med en tydlig inriktning på affärer, lönsamhet, ekonomi, marknad och tillväxt.
Affärsområdeschef Väst är en ny tjänst i företaget med ansvar för utveckling, personal och trivsel inom sitt affärsområde. Du ingår i ledningsgruppen och är direkt underställd VD. Till Affärsområde Väst hör idag 15 miljökonsulter.

Ansvarsområde:
- försäljning och kundbearbetning inom Affärsområde Väst.
- bistå i anbuds/offertprocessen och ansvara för arbetet inom affärsområdet.
- medverka till en jämn och rimlig arbetsbelastning inom affärsområdet.
- tillse att uppdragen bemannas med rätt kompetens inom affärsområdet.
- ansvar för medarbetarnas arbetssituation, utveckling och trivsel på jobbet.
- ansvar för medarbetarsamtal /PU-samtal/ lönesamtal samt initiera och bistå VD vid rekrytering till affärsområdet. 

Allmänna krav
Affärsområdeschefen kommer att vara debiterande chef. Vi är ett kunskapsorienterat konsultföretag och önskar därför att du minst har en magisterexamen inom något av våra teknikområden. Därtill krävs goda kunskaper inom personalledning och affärsmannaskap.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till info@enviroplanning.se snarast eller senast 30 september. Beskriv dig själv i ett personligt brev där du beskriver varför just du passar in i vårt team och skicka det tillsammans med ditt CV. Vi intervjuar sökande löpande. Du kan kontakta Tony Johansson, VD, på 0705-397240 om du vill veta mer om tjänsten.

Välkommen med Din ansökan!

Dela