Viltstyrningsplan för väg 21 Hässleholm - Kristianstad

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2014

Väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad har en hög trafikintensitet och belastas av många viltolyckor med framför allt älg, dovhjort, vildsvin och rådjur. EnviroPlanning utreder barriäreffekterna för faunan i syfte att minska viltolyckorna längs sträckan, samtidigt som antalet trafikdödade djur och risken för viltolyckor minskar. Syftet är att ta fram stråk och geografiska avgränsningar där det kan vara aktuellt att genomföra åtgärder för faunan.

Dela