Resultat för: Forskning och utbildning

EnviroPlanning på Miljöstrategidagarna!

Deltagande på IENE-konferensen i Rumänien

Webbinarie: Faunaanpassningar – minska barriärer för vilt och förebygga viltolyckor

Forskning i projekt Viltsäker Järnväg skapar uppmärksamhet i Norge

Webinar – Hur Svanenmärker man ett hus?

Hur kan vi påverka säkerheten på våra vägar?

Webbinarium 4 februari; Faunapassager i plan med viltvarningssystem

Bat mode skyddar fladdermöss vid vindkraft

Verktyg för strukturerad analys av ekosystemtjänster

Första boken om Railway ecology