Resultat för: Personalnytt

Erfaren biolog till EnviroPlanning

Ny kompetens inom praktisk naturvård

Ny VD – Sofi Ahlström

Ny kompetens inom fladdermöss, biologisk mångfald och livscykelanalyser

Förstärkning inom Hållbart byggande

Ny bred kompetens inom ekologi!

Förstärkning inom naturvård

Förstärkning inom naturvård och biologisk mångfald

Välkommen tillbaka Tim!

Nya rekryteringar för utökad kompetens