Charlott Svensson

charlotte.svensson@enviroplanning.se
0722-43 80 37

Charlott Svensson är miljövetare med en magister i tillämpad miljövetenskap från högskolan i Halmstad. Hon har tidigare arbetat som kemikaliesamordnare och hjälpt företag och myndigheter i olika miljöfrågor samt bistått i deras arbete med hållbar kemikalieanvändning. Det har bl.a. inneburit arbete inom miljö och kvalitet, kemikalielagstiftning, riskbedömning av kemikalier i arbetsmiljö och substitution av kemikalier.

Charlott har även erfarenhet som Projektingenjör på Trafikverkets kontor i Göteborg, Investering - Teknik, Miljö, Vatten och Arkitektur, där hon arbetade med miljöfrågor i olika infrastrukturprojekt.

I sitt nuvarande projekt på EnviroPlanning arbetar Charlott med byggplatsuppföljning miljö i projekt Varbergstunneln Varberg-Hamra där även mycket fältarbete ingår, något som ligger henne varmt om hjärtat.