Christian Åberg

christian.aberg@enviroplanning.se
0709-80 13 80
Teknikansvarig Akvatisk Biologi

Christian Åberg är utbildad biolog inom vatten- och fiskevård. Christian är en mycket erfaren/senior miljöbyggledare och miljöspecialist inom infrastrukturprojekt. Han har som konsult lett och ansvarat för projektering och framtagning av bygghandlingar samt miljökonsekvensbeskrivningar för byggnation i vattenmiljöer under mer än tio år. Christian är expert inom miljövård i vatten och restaurering av vattenmiljöer. Han har lång erfarenhet av inventering i både marin och limnisk miljö, fiskevård och provfiske. Christian är certifierad för vattenprovtagning i recipienter och har dykcertifikat.

Christan har även erfarenhet som egenföretagare och har arbetat på Länsstyrelser i nuvarande Västra Götalands och Kristianstads län.