Fredrik Winterås

fredrik.winteras@enviroplanning.se
0725-41 94 22

Fredrik Winterås är biolog med en masterexamen vid Göteborgs universitet. Han jobbar framförallt med miljö/naturfrågor kopplade till infrastruktur. Fredrik arbetar med projektledning inom järnväg och med inriktning på miljöfrågor och masshantering. Han har erfarenhet av både projektering och byggskedet inom järnväg. Utöver det arbetar Fredrik med vägar och järnvägars barriäreffekt och påverkan på fauna och ekologi.

Fredrik är en drivande och engagerad biolog och har god vana av att arbeta som konsult i projektform mot både myndigheter och privata företag. Fredrik har goda artkunskaper om både djur och växter samt flera års erfarenhet av ekologi och viltförvaltning. Erfarenheten inkluderar större infrastrukturprojekt, naturinventeringar och fältstudier över hela landet.