Fredrik Winterås

fredrik.winteras@enviroplanning.se
0725-41 94 22
Konsult

Fredrik Winterås är biolog med inriktning mot viltekologi och naturvård. Han har en masterexamen vid Göteborgs universitet. Studierna inkluderade ett större examensarbete om konkurrenssituationen mellan klövviltsarter och var ett steg i att förbättra en gemensam förvaltning av flera arter. Fredrik har goda artkunskaper om både djur och växter samt flera års erfarenhet av inventeringsarbete och fältstudier i hela landet. Fredrik är en drivande och engagerad biolog och har god vana av att arbeta som konsult i projektform mot både myndigheter och privata företag.