Josef Andersen

josef.andersen@enviroplanning.se
0730-91 59 67

Josef Andersen är utbildad miljösamordnare byggnader med fokus på tredjepart-certifieringar. Han är specialiserad inom Svanen och LEED (Ledership in Energy and Environmental Design) och är diplomerad Svanensamordnare samt LEED accredited professional. Han har flerårig erfarenhet av att arbeta med certifieringsfrågor och har genom åren haft rollen som uppdragsledare i flera uppmärksammade projekt, bland annat Sveriges första Svanenmärkta skolbyggnad samt årets LEED projekt 2019.

Josef har bred erfarenhet från samtliga byggskeden och vana att stötta allt från beställarorganisationen i planeringsskedet till projektering och produktion. Han leder sina projekt med stort engagemang och lägger stor vikt vid att bygga förtroende och skapa en god teamkänsla.

Josef brinner extra mycket för cirkulärt byggande, grön stadsutveckling, ekosystemtjänster och biologisk mångfald och diskuterar gärna hur man kan arbeta med det i olika certifieringssystem. Han har erfarenhet av Svanen, LEED, materialgranskning (Sundahus, Byggvarubedömningen, Svanens HPP), licensarbete, avfallshantering samt miljöronderingar och utbildningar.