Nassim Jahedi

nassim.jahedi@enviroplanning.se
0709-80 14 47

Nassim Jahedi är ekonom och har en examen inom industriell ekonomi från Iran. Hon har tidigare arbetat på ett internationellt läkemedelsbolag och har bred erfarenhet av bl.a. ekonomi- och personalansvar samt marknadsföring.

På EnviroPlanning arbetar Nassim främst med ekonomiadministration.