Sofi Ahlström

sofi.ahlstrom@enviroplanning.se
0738-43 68 61
Affärsområdeschef region Väst

Sofi Ahlström är civilingenjör i Ekosystemteknik med inriktning mot Miljösystemanalys. Hon har en bredd och ett kunnande inom hållbarhetsfrågor som spänner över samtliga skeden av bygg- och anläggningsprojekt, med störst erfarenhet av senare skeden som projektering och utförande. Genom åren har Sofi innehaft roller både som entreprenör, beställare och konsult och är väl insatt i utmaningarna och behoven i respektive roll. Sofi brinner lite extra för cirkulär ekonomi och hur det kan bidra till omställningen av bygg- och anläggningssektorn. Cirkulär ekonomi är en av nycklarna för att lyckas med effektivare resursanvändning och återbruk i stor skala, samt för att klara av att minska klimatpåverkan av dessa projekt.

Sofi driver sina projekt med stort engagemang och lägger stor vikt vid att få till ett öppet och förtroligt arbetsklimat i sina projektgrupper. Hon har erfarenhet av projektledning, upphandling, hållbarhetsprogram, byggplatsuppföljning, miljöledning, riskhantering, BAS-P/U, KMA-arbete både inom industri och bygg samt analyser av olika slag.

Sofi är Affärsområdeschef för region Väst och utgår från vårt kontor i Göteborg.