Tony Johansson

tony.johansson@enviroplanning.se
0705-39 72 40
VD

Tony Johansson är VD och ansvarar för att utveckla företagets verksamhet. Han har mer än 25 års erfarenhet av konsult- och produktbranschen inom ljud och vibrationer. Tony är civilingenjör Väg och Vatten med akustik som specialistområde samt har en examen i marknadsföring och inköp. Genom tidigare uppdrag som bl.a. affärsområdeschef och försäljningschef har Tony erfarenhet av strategisk affärsutveckling, internationella affärer och ledning.