Gröna i gamet sedan 2000.

EnviroPlanning grundades år 2000. Vi var gröna i gamet då, och vi är gröna i gamet nu. Gröna och samtidigt riktigt erfarna. Det som var vår kärna då, den biologiska kunskapen, finns än idag kvar som motorn i allt vi gör.  Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och kan hjälpa våra kunder med samhällsplanering, miljöuppföljning, hållbart byggande och hållbar kemikalieinriktning. Vi brinner för att förmedla kunskap som skapar trygghet inför beslut och som minimerar kostnader, miljöeffekter och olycksrisker. På så sätt har vi möjlighet att leda våra kunder i uppbyggnaden av samhällen i ekologisk balans, med säkra arbetsplatser och en god boendemiljö.

Tillsammans ser vi till att fler blir gröna i gamet, nu och i många år framöver.

Våra löften till dig som kund

Affärsmässighet

När du jobbar med oss kan du lita på att vi med vår kunskap, kvalitet och yrkesmässighet levererar rätt produkt i rätt tid. Du kan lita på att vi värderar forskning, vetenskap och innovation som en förutsättning för uppbyggnaden av hållbara samhällen. Ja, du kan helt enkelt lita på oss – hela vägen.

 

Hållbara lösningar

Ekonomiskt hållbara lösningar som samtidigt innebär ett ansvarstagande för miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter i samhällsutvecklingen tycker vi är bra. Mer än bra faktiskt. Superbt till och med.

 

Tydlighet

Vi tycker inte om att krångla till det. Tvärtom ser vi det som en kvalitetsstämpel att sammanfatta och förmedla kvalificerad kunskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt i tal, bild och skrift.

EnviroPlanning omfattas av ett ledningssystem och är certifierade i enlighet med SS-EN ISO 14001 och SS-EN ISO 9001, kvalitet och miljö.