Resultat för: Forskning och utbildning

Viltvarning vid väg och järnväg

EnviroPlanning arbetar tillsammans med SLU och Trafikverket i forsknings- och utvecklingsprojekt där nya metoder tas fram för att minska antalet vilt- och renolyckor. Detta uppmärksammar Svenska institutet (sweden.se) på sin instagram och facebooksida!