Resultat för: Hållbar kemikalieanvändning

Aminers påverkan på pollinatörer

EnviroPlanning har på uppdrag åt Öresundskraft utrett om installation av koldioxidavskiljning på Filbornaverket kan medföra att pollinatörer påverkas negativt ur ett ekotoxikologiskt perspektiv.