Resultat för: Strategisk samhällsplanering och miljöprövning

MKB Skövde flygplats

I nära samarbete med Skövde kommun har EnviroPlanning varit uppdragsledare för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som togs fram i samband med omställningen av Skövde flygplats till industriverksamheter.