Projekt

Här kan du läsa mer om några utvalda projekt där vi har fått vara med och bidra med vår kunskap. För att lättare hitta det du söker kan du filtrera projekten efter tjänsteområde.

Sandsjöbacka ekodukt

Ekodukten är särskild i sitt slag med tanke på det ambitiösa miljöuppföljningsprogram som togs fram i samband med byggnationen och EnviroPlanning var med i arbetet från dag ett. Uppföljningsprogrammet avslutades 2023. Delrapporter har publicerats löpande och under första halvan av 2024 sammanställs alla slutgiltiga resultat.