Åtgärder barriäreffekter / viltolyckor

Vägar och järnvägar påverkar de vilda djuren på flera olika sätt, bland annat genom barriärpåverkan och trafikmortalitet. EnviroPlanning har lång erfarenhet av utredningar och modeller för att påvisa problemen och att ge förslag till kostnadseffektiva åtgärder.

Kontaktperson