Bedömning av byggmaterial

Medvetna materialval av byggvaruprodukter görs i allt högre grad med avseende på miljö och hälsa. För att kunna göra kloka val finns exempelvis BASTA- systemet, som har högt ställda krav på det kemiska innehållet.

Vi kan hjälpa er med bedömning av era produkter enligt till exempel BASTAS kriterier.
 

Kontaktperson