Ekosystemtjänstanalys och grönstrukturplanering

Våra samhällen är beroende av de ekosystemtjänster naturen förser oss med. Ekosystemtjänsterna bidrar exempelvis till att rena dagvatten och luft, reglera vattenflöden och till människans hälsa och möjlighet till rekreation.

Sveriges kommuner, företag och organisationer har en viktig roll i skapandet av hållbara städer och landskap. Genom att kartlägga, värdera och planera för ekosystemtjänster kan din organisation på ett enkelt och tydligt sätt synliggöra naturens värden där du är verksam och få ett bra underlag inför beslutsfattande.

EnviroPlanning har expertkompetens inom både ekologi och kommunala planeringsprocesser med fokus på ekosystemtjänster.

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Processledning i arbetet med att ta fram en grönstrukturplan eller annan strategisk plan
  • Ekosystemtjänstanalys för en tätort eller hel kommun
  • Ekosystemtjänstanalys för ditt företag eller verksamhet
  • Åtgärdsförslag för klimatanpassning/flödesreglering
  • Tematiska planer – exempelvis pollineringsplan

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontaktperson