Förorenad mark

På många platser har olika typer av aktiviteter lett till att marken på platsen har blivit förorenad. Vad som är den mest lämpade åtgärden för ett förorenat markområde skiljer sig åt beroende på vad marken skall användas till i framtiden samt vilken typ av föroreningar, och hur mycket, det handlar om. Ibland är det bästa att låta marken vara för att inte riskera spridning av föroreningarna, i andra fall kan det vara nödvändigt med en dyr sanering av marken. För att ta rätt beslut är det nödvändigt att först undersöka halterna av föroreningar och sen relatera det till tänkt framtida markanvändning. Samma problemställning kan också appliceras på befintliga byggnader (t.ex. PCB, asbest) eller rivningsrester av byggnader och infrastruktur.

Våra tjänster inom förorenad mark inkluderar:

Utredning/provtagning och kontrollprogram för kalkyler inför sanering av förorenad mark

Utredning/provtagning av material som skall saneras i byggnader, som asbest och PCB i fogar.