Giftfria verksamheter

Att sträva efter en giftfri verksamhet har inverkan både på människors hälsa och miljön. Ett globalt mål för världens länder är att de farliga kemikalierna minskar i samhället. Barn är extra känsliga för exponering av farliga kemikalier. Miljön som barn vistas i är därför ett prioriterat område för flera kommuner. 

Våra konsulter har flerårig erfarenhet av miljöarbete i förskolor (Giftfri förskola) och kan erbjuda flera verktyg och miljötjänster för en hållbar verksamhet. Vi hjälper er att nå en bra inom- och utomhusmiljö för barn och personal samtidigt som ni bidrar till minskad spridning av miljöskadliga ämnen till naturen.

Kontaktperson