Kemikaliebedömning

Om ni importerar, tillverkar eller säljer kemikalier omfattas ni av strikta regelverk. Den europeiska kemikalielagstiftningen REACH har även bidragit till att många har blivit mer medvetna om de kemikalier som används. Att ha ett aktivt arbete för att minska riskerna för såväl miljö som människors hälsa är därför allt mer betydelsefullt. Vi hjälper er gärna i arbetet med att granska och bedömma era kemikalier. Våra konsulter har erfarenhet inom flera olika branscher.  

Vi granskar de kemikalier ni använder.

Har ni egna kemikaliekrav kan vi kontrollera att leverantörerna lever upp till dem.

Saknar ni egna krav hjälper vi er att formulera dem så att de hamnar på rätt nivå för er verksamhet.

Vi utför både enklare farobedömningar, där kemikaliers egenskaper sätts i fokus, och mer avancerade riskbedömningar där exponering för djur och människor vägs in.

Kontaktperson