Kemikalier i varor

I alla varor finns kemiska ämnen. I kemikalielagstiftningen REACH finns krav på att den som köper en vara har rätt att få veta om särskilt farliga ämnen ingår i halter över 0,1%. Därför måste den som tillverkar eller säljer en vara kunna informera om det. Vi kan vara ett stöd när det gäller att ta reda på om varor du köper eller säljer innehåller särskilt farliga ämnen. Det kan innebära att kommunicera med underleverantörer om deras processer och kemikalieval eller att genomföra stickprov. För tillverkare kan det handla om att byta ut kemikalier i tillverkningsprocessen eller att räkna ut hur mycket särskilt farliga ämnen en vara består av.

Vi hjälper er med:
- Information om särskilt farliga ämnen
- Substitution av kemikalier som är skadliga för miljö och hälsa
- Utredningar och kartläggningar

Kontaktperson