Miljöcertifiering byggnader

En miljöcertifierad byggnad ger ett mervärde för den som vistas i byggnaden genom att skapa en hälsosam och trivsam inomhusmiljö. Miljöcertifieringen är synonymt med kvalitét, ökad resiliens och maximerar fastighetens potential över tid. Det hjälper även till att stärka det egna varumärket, minskar driftkostnaderna samt möjliggör för gröna bolån.

EnviroPlanning har gedigen kompetens inom välkända system på marknaden som exempelvis Svanen, LEED, BD+C och Miljöbyggnad. Våra medarbetare är Diplomerade Svanensamordnare och LEED Accredited professional och har erfarenhet av att arbeta i olika typer av uppdrag och i alla skeden. Vi närvarar och hjälper er att kvalitétssäkra hela processen och stöttar er i allt från tidigt skede till färdig byggnad.  Vi kan hantera dialogen med samtliga discipliner i ett byggprojekt och med vår erfarenhet vet vi hur man undviker fallgropar. Vi kan även hjälpa till i valet av system och identifiera vilket system som passar er bäst.

Svanen
Svanen är ett välkänt, trovärdigt och respekterat miljömärke och ett kvitto på att er byggnad är en bra produkt. EnviroPlanning har gedigen erfarenhet av att arbeta med Svanenmärkta byggprojekt. Vi har Diplomerade Svanensamordnare som stöttar och kvalitetssäkrar genom hela processen, allt från ansökan till färdig byggnad. 

Exempel på insatser vi hanterar i ett Svanenprojekt:

  • Ansökningshandlingar
  • Riskbedömningar
  • Granskning av handlingar
  • Sammanställa PM
  • Projektering
  • Produktion
  • Miljöronder/egenkontroller med fokus Svanen
  • Materialgranskning
  • Slutskede

Vill ert företag ta fram en egen Svanenlicens och marknadsföra er med Svanen kan vi även bistå er i den processen. Läs mer om Svanenmärkta hus. https://www.svanen.se/hus

LEED (Leading Energy and Environmental Design)
LEED är ett poängbaserat certifieringssystem och utgår från sju områden för att främja ett hållbart byggande; "Integrative process", "Location and transport", "Sustainable sites", "Water Efficiency", "Energy and Atmosphere", "Material and resources" samt "Indoor Environmental Quality". Inom respektive område i LEED finns ett antal kriterier att uppfyllas där vissa är obligatoriska medan andra är poängbaserade. De samlade poängen leder till någon av betygsnivåerna; Certifierad, Silver, Guld eller Platina. 

Våra utbildade LEED AP, BD+C konsulter har erfarenhet från flertalet LEED projekt både på Silver, Guld och Platina nivå. Vi kan erbjuda stöd från tidigt i processen genom att ta fram ett så kallat scorecard för att se vilken nivå ert projekt har möjlighet att nå. Vidare i processen ger vi stöd i allt från projektanmälan, projektering, produktion och slutskede. Vi hjälper er att guida samtliga discipliner, samlar in underlag och slutredovisar till USGBC.

Kontaktperson